خدمات › پاکت گذاری اسناد

پاكت‌‏گذاري اسناد (Document Enveloping and Insertion)
پاکت‏‌گذاری اسناد با ظرفیت یک‌ میلیون عدد در شبانه‌روز برای مواردی از قبیل پروژه‌‏های ملی پاکت‌‏گذاری قبوض همراه اول، عوارض شهرداری، قبوض گاز و جریمه سازمان کنترل ترافیک استان تهران