خدمات › راه حل چاپ تصاویر پزشکی

چاپ تصاویر پزشکی  
راه‌ حلي نوين درعلم پزشكي و جايگزيني مناسب در مراكز درماني


روند جهاني چاپ تصاوير پزشكي به‌سرعت در حال تغییر است. این موضوع حاكي از كاهش شديد توليد فيلم و جایگزینی آن با کاغذ و فایل‏‌های دیجیتال است‏‏. ايجاد آلودگي‌‌های زيست‏‌ محيطي، اشغال فضای زیاد برای بایگانی، تبديل دستگاه‏‌هاي آنالوگ به سيستم‌‏هاي ديجيتال و همچنين هزینه بالای استفاده از فیلم، از مهم‌ترین عوامل تغییر روند چاپ تصاویر پزشکی بوده است. دستگاه توانمند زيراكس ، تصاویر رادیوگرافی را با کیفیتی بالا و نزدیک به افست، روی کاغذ چاپ کرده و هزينه توليد كليشه‏‌هاي رنگي و سياه‌ وسفيد را به میزان چشم‌گیري كاهش می‌دهد. امكانات متنوع این دستگاه بهره‏‌ وري را تا ۹۰ درصد نسبت به مراکز تصویربرداری با روش‏‌های سنتی، افزایش می‌دهد.