پشتیبانی › قرارداد سرویس و نگهداری کامل

قرارداد سرویس و نگهداری کامل (FSMA)
خدمات ارائه‌شده توسط این قرارداد مشابه یک بیمه کامل برای دستگاه است. شرکت نماد اندیش آرین متعهد می‌شود همه موارد مربوط به سرويس و نگهداري دستگاه و تأمین و تهيه قطعه و مواد مصرفي به‌جز كاغذ را به عهده داشته باشد. با عقد این قرارداد کنتوری بر روی دستگاه نصب و در پایان هرماه بعد از قرائت کنتور، به ازای هر خروجی دستگاه صورت‌حساب صادر می‌گردد. به‌این‌ترتیب مشتری دیگر هیچ هزینه‌ای بابت نیروی انسانی و مواد مصرفی پرداخت نمی‌کند.
مزایای این قرارداد عبارت است از:

  • بازدید و تعمیر دستگاه‌ها در دوره‏‌های مشخص
  • شفاف‌سازی در هزینه‌ها و اطمینان از عدم پرداخت هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده نگهداری و تعمیر دستگاه در طول قرارداد
  • اطمینان از تأمین قطعات و مواد مصرفی دستگاه و حضور کارشناس متخصص بلافاصله پس از تماس مشتری
  • مدیریت زمان و تسهیل گردش کار اداری