پشتیبانی › قرارداد سرویس و نگهداری

قرارداد سرویس و نگهداری (SMA)
در این قرارداد شرکت نماد اندیش ‌آرین، متعهد می‌شود مشکلات فنی، سرویس و تعمیر دستگاه مشتری را در کوتاه‏‌ترین زمان ممکن حل و به ‌انجام برساند. طی این قرارداد، دستگاه همواره تحت نظارت متخصصان زیراکس بوده و پیش از وقوع آسیب‏‌دیدگی تمهیدات لازم برای پیش‏گیری از آن اندیشیده می‏‌شود. این تمهیدات شامل بازدیدهای دوره‏‌ای و ماهیانه‏ از طرف متخصصان زیراکس بوده که حتی در صورت عدم تماس از طرف مشتری نیز صورت می‏‌پذیرد.
با عقد این قرارداد قطعه موردنظر مشتری، در هر شرایط اقتصادی و بازرگانی، تأمین و هزینه کل مدت قرارداد به‌ صورت ماهیانه پرداخت می‏‌شود. این قرارداد شامل تأمین مواد مصرفی دستگاه نخواهد بود.